Tehniline teenindus

 

Weissmed OÜ teenindab kõiki müüdud seadmeid nii hoolduse ja remondiga.

Weissmed OÜ omab kiirgustegevusluba ja elektriohutuskonrolli pädevust.

 

Tööde hinnakiri

Põhitööd 120.- €/tund
Põhitööd lepingulisele kliendile 90,- €/tund
Põhitööde ületunni tasu 120- €/tund

MÄRKUS: Ületunni tasu arvestatakse tööde teostamisel väljaspool ametlikku tööaega

Väljakutse tasu 20,- €
Teekonna tasu 0,40 €/km
Abitööd 40,- €/tund

MÄRKUS: Tallinna linna piires teekonna tasu arvestust ei rakendata

MÄRKUS: Määrdunud ja hoolduseks ette valmistamata seadme korral rakendatakse lisatasu põhitöö tariifi alusel
Hindadele lisandub käibemaks